به بخشاجتماعی طلاکوب جهانیخوش آمدید

هنر و انگیزش به جای اعتیاد

ترک قطعی اعتیاد به مواد مخدر، قرص های روانگردان، سیگار و عادت های بد از طریق جدیدترین متد تلفیقی از دوران کهن تا امروز، بدون بازگشت و بدون دارو و تلفیقی از یوگا، پرانا، مدیتیشن و جایگزینی هنر و توانمندیهای ارزشی مدار به جای اعلام نیاز روانی به هرگونه اعتیاد در ذهن و تفکر فرد، همچنین ایجاد توانایی های تخصصی و هنری همگام با سلیقه و علایق فرد که برای اشتغال و فرار از بیکاری کاملاً کاربردی است.
ما صادقانه به آنچه که می گوییم عمل می نماییم، چون عاشق تمامی انسان ها که مخلوقات خاصه آفریدگارند هستیم و برای زندگی بهتر آنان تلاش می نماییم نه برای پول و ثروت یا شهرت.
با آرزوی سلامتی و خوشبختی برای همه.

جهتایجاد شرایط بهتر....

جهت ایجاد شرایط بهتر زندگی و رفاه عمومی وبالارفتن سطح کمی و کیفی زندگی هموطنان عزیزوارجمند تارسیدن به بالای خط خوشبختی، بهترین راهکارهای ممکن را آماده و کارسازی نموده ایم، لذا ضمن ایجاد واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، فرهنگی، هنری و… با عالی ترین سطح بازدهی ودرنظرگرفتن حقوق جمعی وحذف واسطه ها و باندبازان ازتمامی موارد فوق باجدیت وکارآمدی تمام جهت رفع انواع معضلات اجتماعی ازجمله اعتیاد ،تکدی گری ،کودکان کارو … مجموعه های خود را تابالاترین سطح آمادگی رسانیده ایم ،ترک اعتیاد قطعی  به مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مشروبات الکلی، هرگونه عادات بد وجایگزینی هنر و توانمندی جسمی وروانی از جمله این موارد

می توان با این ابزار بر خود زخم مرگ زد
و می توان با این ابزار زیبایی هایی برای زندگی بهتر ساخت.

این نمونه از اجرای دکوراسیون تماماً با مواد دور ریز از جمله ظرف خالی روغن، مایع لباسشویی و آب معدنی، با استفاده از لوازم مصرف مواد مخدر مثل سیخ و سنجاق می باشد که در یکی از کمپ های ترک اعتیاد اجرا شده تا مصداقی باشد از توانمندیهای قابل توجه انسان ها.