تاریخچه شرکت طلاکوب جهانی

کمپانی
_
به شکرانه لطف پروردگار 🌹بود نعمت و معرفت برقرار🌹  زآسمان چنین جمله آمد فرود🌹که بر مردم و مهد ایران درود🌹

تاریخچه شرکت 

بیش از ۴۰سال تلاش بی وقفه وارزشی مدار.برگرفته ازعشقی وافربه وطن گران مایه وهموطنان گرانقدر آمیخته باهنرومعرفت ایرانی موجب گردید.توفیقات تحسین برانگیز درحیطه ی طراحی.اجرا.تولیدوتجارت درگستره ی جهانی نصیب کارگروه طلاکوب جهانی شود وازمورخ 74/4/20درقالب شرکت ثبت شده .تولیدی.بازرگانی وبین المللی این فعالیت ها ادامه یافت .همچنین ازسال 89به صورت مجموعه ای بزرگ . توانمند؛کارامدوخدمت گذاردرخششی چشم نوازترازهمیشه رقم خورد .لذا کمربه خدماتی شایان بسته وچشم به اهداف والا دوخته ایم تاریشه های بیکاری.ناامیدی.رکود.فقروتنهایی را باتیشه ی مهارت و تخصص وهنروعشق ازجای کنده وشکوفه های اشتغال و کارآفرینی وامید ورونق اقتصادی وسعادتمندی وتعامل و هم بستگی را جایگزین نماییم.هم اکنون بزرگترین مجموعه تولیدی .بازرگانی.هنری.خدماتی وحقوقی.درخدمت شماست .طلاکوب جهانی آرامش جهانی

بخشی از کارخانه هاو کارگاهها..............