به بزرگترین مجموعهحقوقی کشورخوش آمدید

از تمهیدات بسیار ویژه ی ما بخش حمایتی زندانیان و خانواده ارجمندشان میباشد .وباتوجه به محدودیت های خانمان سوز و عدم حمایت لازم از جانب اداره سازمان زندانها که به دلیل  بودجه  و امکانات محدود و کثرت مددجویان کمترین امکانی وجودندارد   پشتیبانی تمام قد از زندانیان به خصوص جرایم  غیرعمد بسیار ضروری و ضربتی به نظر می رسد که دراین باره اعطای تخفیف سی درصدی واقعی  از حق الوکاله و امکان پرداخت هفتاد درصد بصورت اقساط بلند مدت بدون بهره و رفع پرونده ی اتهامی یامحکومیت و رفع موانع آزادی ودر صورت لزوم پیگیری های مربوطه درخصوص توقف حکم ،آزادی مشروط ،اخذ مرخصی ،رای باز و پابند الکترونیک و… همچنین اعطای وام کارگشایی  به خانواده ونیزامکان سریع اشتغال بلافاصه  پس از آزادی بادر نظر گرفتن مهارت و استعداد و علاقه ی مدد جویان قدم بسیار بزرگ و مهم و موثریست که مجموعه بزرگ طلاکوب جهانی  بر انجام آن   صحه  گذاشته ، باشد تا  ایرانی هرچه با شکوه تر و ایرانیانی  هرچه سربلندتر داشته باشیماز تمهیدات بسیار ویژه ی ما بخش حمایتی زندانیان و خانواده ارجمندشان میباشد .وباتوجه به محدودیت های خانمان سوز و عدم حمایت لازم از جانب اداره سازمان زندانها که به دلیل  بودجه  و امکانات محدود و کثرت مددجویان کمترین امکانی وجودندارد   پشتیبانی تمام قد از زندانیان به خصوص جرایم  غیرعمد بسیار ضروری و ضربتی به نظر می رسد که دراین باره اعطای تخفیف سی درصدی واقعی  از حق الوکاله و امکان پرداخت هفتاد درصد بصورت اقساط بلند مدت بدون بهره و رفع پرونده ی اتهامی یامحکومیت و رفع موانع آزادی ودر صورت لزوم پیگیری های مربوطه درخصوص توقف حکم ،آزادی مشروط ،اخذ مرخصی ،رای باز و پابند الکترونیک و… همچنین اعطای وام کارگشایی  به خانواده ونیزامکان سریع اشتغال بلافاصه  پس از آزادی بادر نظر گرفتن مهارت و استعداد و علاقه ی مدد جویان قدم بسیار بزرگ و مهم و موثریست که مجموعه بزرگ طلاکوب جهانی  بر انجام آن   صحه  گذاشته ، باشد تا  ایرانی هرچه با شکوه تر و ایرانیانی  هرچه سربلندتر داشته باشیم

خدمات ویژه ما جهت هموطنان گران قدر

ثبت همه نوع شرکت وموسسات ،پیگیری واخذ جواز کسب ،پروانه بهره برداری ،کارت بازرگانی ،ثبت برندولوگو ،اخذضمانت نامه بانکی،حق تالیف ،تصنیف ،حق اختراع  ،حساب جاری و…در کمترین زمان

درصورتی که درهرموردیا  موضوعی با دیگران اختلاف جدی دارید و ویادچار ورشکستگی شده اید و یا میزان دارایی یا مطالباتتان در مقابل بدهکاریتان ناچیز است میتوانید بااستفاده از قسمت رهگشا از خدمات مشاوره ودر صورت لزوم  گروه صلح سازش ما در جهت رفع مشکلات  ،اقدامات لازم را به انجام رسانید

مشاوره ومساعدت جهت تامین قرار های وثیقه یا کفالت برای تمامی مراجع قضایی درسراسرکشور

↩گروه صلح و سازش خانواده بدون دریافت هزینه جهت ایجاد تفاهم و تعامل خانوادگی

انجام کلیه امور حسبیه

تنفیذ وصیت نامه ،گواهی حصر وراثت  ،تقسیم ماترک ،مهروموم وتحریر ترکه ،حجر،نصب و عزل قیم، نصب و عزل امین ،مطالبه سهم الارث ،اخراج ثلث از ماترک ،الزام به فروش ترکه،گواهی رشد ،تغییرنام و نام خانوادگی ،کم کردن سن شناسنامه،ابطال واقعه فوت ،رفع واقعه فوت ازسند سجلی ،ابطال نسب یا نفی آن و….

خانواده

ایجاد صلح و سازش بین زوجین، طلاق توافقی یاترافعی ،مطالبه ی مهریه، استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه، اجرت المثل ،الزام به ثبت واقعی ازدواج ،طلاق و رجوع، گواهی عدم سازش، تمکین،درخواست حضانت، دعوی نسب،دعوای وصایت و فرزند خواندگی، دعوای زوجیت ،و…

پیگیری کلیه دعاوی ملکی

موجر و مستاجر،مالک و سازنده، فروشنده و خریدار،تخلیه اماکن ،مطالبه سرقفلی ،تجویز انتقال منافع ،تغییرکاربری، فک رهن و سندهای ضمانتی  افراز ،تفکیک، غرامت فروش اموال مشاع، وجه التزام، وجه الکفاله، وفای بشرط،مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت، ورودشخص ثالث، الزام به تنظیم سند

ابطال عملیات اجرایی، اسنادلازم الاجرا ،وقف و تولیت، بطلان تعهدات، تشخیص صحت تاریخ معامله، قلع وقمع ،خلع ید،دعوی راجع حقوق ارتفاقی و…

دعاوی مربوط به  قراردادها و اوراق بهادار ومطالبات

مطالبه وجه چک ،سفته،برات وحواله جات وسندعادی و…

دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما

حق بیمه ،سنوات ،صدمات وآسیب دیده گی های ناشی از کار،دریافت ماب التفاوت سختی کار ،الزام به تعهدات قراردادی ،الزام به کار کارگر و…

8صبح تا9شب